Verhuizing Sanquin

Sanquin heeft aangegeven het pand te gaan verlaten. Het pand is inmiddels verkocht aan een projectontwikkelaar. De nieuwe eigenaar heeft aangegeven dat ze er een woonbestemming van willen maken met appartementen. Dit moet eerst nog besproken worden met de gemeente om te kijken of dit wel ondersteund wordt. Ze hebben aangegeven met de bewonersorganisatie in gesprek te willen om hun plannen toe te lichten en eventueel overlast zoveel mogelijk te beperken.