Sanquin (Bloedbank)

18-07-2016 Sanquin heeft aangegeven het pand te gaan verlaten. Het pand is inmiddels verkocht aan een projectontwikkelaar. De nieuwe eigenaar heeft aangegeven dat ze er een woonbestemming van willen maken met appartementen. Dit moet eerst nog besproken worden met de gemeente om te kijken of dit wel ondersteund wordt. Ze hebben aangegeven met de bewonersorganisatie in gesprek te willen om hun plannen toe te lichten en eventueel overlast zoveel mogelijk te beperken.

Parkeren Frans Halsstraat

18-07-2016 Naar aanleiding van de brief die de eigenaar van het oude pand van Jeugdzorg verstuurd heeft aan bewoners over het parkeren op prive-terrein heeft de buurtvereniging contact opgenomen met de gemeente en de eigenaar van het pand.

Afgesproken is dat de eigenaar van het pand, de gemeente en de buurtvereniging eind augustus met elkaar in gesprek over de verstuurde brief.

De eigenaar is verzocht dit gesprek af te wachten en voor die tijd geen maatregelen te nemen om het parkeren van de buurtgenoten op het terrein te verhinderen.

Could not authenticate you.