Straatfeest Frans Halsstraat september 1980Scholen en instellingen e.d.Per 1 januari 2010 is de volledige geschiedenis – geschreven door wijlen heer C.Neef – digitaal beschikbaar gekomen op de website. Foto’s, materiaal en wetenswaardigheden van onze buurt blijven zeer welkom, ook recenter materiaal.

Hebt u zelf nog materiaal en wilt u dat beschikbaar stellen? Neem dan contact op met iemand van het bestuur. Na digitalisering krijgt u vanzelfsprekend uw materiaal weer terug.” Voornaamste raadsbesluiten, werkzaamheden welke betrekking hadden op het “Rembrandt-kwartier” tussen Bergerweg en Ruysdaelkade, Alkmaar 1913 – 1993 , verzameld door C. Neef ”

Inleiding geschiedenis
Inhoud
Raadsbesluiten Rembrandtkwartier 1913-1993
Verkoop grond woningbouw 1936-1956
Scholen en instellingen e.d.
Winkeliers, Doktoren e.d. 1937-1986
Advertenties 1941-1946
Buurtvereniging 1947
Huisnummering 1936-1961
Adresboeken 1939-1969
Telefoongids Gerard Doustraat 1993
Straatnamen betekenis
Boschplan 1933
Documenten foto’s 1922-1994
Colofon

Artikelen over de buurt/omgeving:
Eigen Huis en Tuin 13 april 2009
Stichting Kunstwerk Rotonde Bergerweg 2004- 2009
Frans Halsstraat stratenmaakmachine
Nicolaas Beetskade fietsvoorziening 2007
Straatfeest Frans Halsstraat september 1980
Van paardenpad tot flatgebouw
Kazerne Oude Hoeverweg en BB Ruysdaelkade
Rembrandtstraat en zijn buurtwinkels

September 2001: bouw aan de Jan Steenstraat

September 2001: bouw aan de de Jan Steenstraat

 

Could not authenticate you.