Buurtbewoner Ruud Fontijn nam  contact op met Duurzaamheidscommissie vanwege zijn bezorgdheid over de achteruitgang van het  aantal bomen in de wijk. Bestaande dode bomen werden niet vervangen zodat langzamerhand het Rembrandtkwartier in een “ontgroende Oostblokwijk” dreigde te veranderen. Omdat de Gemeente Alkmaar een “1000 bomen plan” heeft gepresenteerd is er contact gelegd en samen met de afdeling groenbeheer een plan gemaakt voor een blijvend groen Rembrandtkwartier door middel van vervanging en aanplant van bomen in een groot aantal straten van Rembrandtkwartier. Dit plan is gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering en is inmiddels uitgevoerd.

Could not authenticate you.