Het Rembrandtkwartier is al jarenlang een mooie wijk om te wonen. Dit willen we natuurlijk graag zo houden nu en in de toekomst. Daarom hebben aantal buurtbewoners het initiatief genomen om een Duurzaamheidscommissie op te richten onder de vlag van de Buurtvereniging.

Het doel van de Duurzaamheidscommissie is om een bijdrage te leveren aan het welzijn van buurtbewoners en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan een duurzamer samenleving o.a. door

1) het opstarten van projecten op het gebied van klimaatverbetering/energiebesparing
2) het verder helpen van duurzame ideeën en initiatieven van andere buurtbewoners
3) informatie bieden over andere lokale en (internationale)nationale duurzaamheidsinitiatieven
Hier ziet u een overzicht van lopende en afgeronde duurzaamheidsprojecten en initiatieven.
Could not authenticate you.