Brief aan Pro6 n.a.v. de Informatieavond nieuwbouwplannen Sanquin-terrein

Bijgaand treft u de brief  aan die door het bestuur van de Buurtvereniging aan Pro6 is gestuurd naar aanleiding van de opmerkingen die tijdens de informatieavond aan diverse bestuursleden zijn doorgegeven. We worden uitgenodigd voor een vervolgoverleg en houden u op de hoogte.

Brief aan Pro6 naar aanleiding van de informatieavond